Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Số 8

1. TỔNG QUAN

– Căn cứ quyết định số 109/QĐ-CĐCTVN ngày 20 tháng 04 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thành lập Trung tâm đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực số 8.Đây là đơn vị hoạt động về lĩnh vực tư vấn tuyển sinh, đào tạo thường xuyên

– Bổ nhiệm Ông Lê Hán Trường giữ chức vụ Giám đốc trung tâm.Trong quá trình hoạt động Trung tâm luôn tuân thủ chế độ, chính sách,pháp luật của nhà nước,các quy định,quy chế,điều lệ tổ chức hoạt động của trường Cao đẳng Công thương Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của trung tâm.

– Địa chỉ: Lô 121, Khu tái định cư Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa

– Điện thoại: 0915.772.886/ 0237.391.3399

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ TRUNG TÂM
 • Nâng cao vị thế, mở rộng phạm vi ảnh hưởng.Phát huy hiệu quả của trường Cao đẳng Công thương Việt Nam trong đời sống xã hội, trong lĩnh vực giáo dục, Đào tạo nghề nghiệp.
  • Giúp việc Hiệu trưởng hoạch định chiến lược phát triển Trường trong các lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo, đào tạo lại, liên kết đào tạo và các hoạt động dịch vụ có thu khác.
   • Tổ chức công tác tuyển sinh cho tất cả các loại hình đào tạo trên cơ sở định hướng của nhà trường.
   • Tham gia quản lý sinh viên và một số công tác liên quan đến quản lý đào tạo.
       • Quản lý lao động,quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị của trung tâm phát huy hiệu quả sử dụng.
        • Tham gia quản lý lưu trữ hồ sơ cán bộ giảng viên, hồ sơ giảng dạy.
         • Từ vấn và giới thiệu việc làm cho Sinh viên tốt nghiệp ra trường.
3. MỐI QUAN HỆ GIỮA TRƯỜNG VỚI TRUNG TÂM
 • Trường là cơ quan quản lý cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo trung tâm hoạt động đúng phương hướng, đúng mục đích, yêu cầu trong điều lệ của Trường đã quy định
  • Trung tâm là đơn vị điều hành, quản lý trực tiếp, quyết định mọi hoạt động của trung tâm theo đúng chức năng, quyền hạn được giao.
   • Trung tâm chủ động quan hệ trực tiếp với các trường, cơ sở đào tạo và các đơn vị khác để hợp tác, liên kết trong hoạt động của trung tâm trong các mối quan hệ trên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *