Ngành Quản trị mạng máy tính

1. QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH?

    Chuyên ngành Mạng máy tính đào tạo chuyên viên quản trị mạng và hệ thống, được đảm bảo khối lượng kiến thức cần thiết và kỹ năng thực hành tốt để thiết kế và xây dựng các hệ thống mạng đạt tiêu chuẩn cao cho doanh nghiệp và tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin. Sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng về công nghệ mới trong hệ thống máy tính, các thiết bị mạng hiện đại, các loại hệ thống mạng cũng như kỹ năng cần thiết trong thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống mạng.

Nganh QUAN TRI MANG

 

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 • Đào tạo sinh viên trở thành những Chuyên viên Quản trị mạng thực thụ với khả năng làm chủ hệ thống mạng
  • Đảm bảo an toàn hệ thống mạng và an ninh thông tin
   • Giám sát hoạt động và an ninh hệ thống mạng, đảm bảo hệ thống hoạt động xuyên suốt, sẵn sàng và tin cậy cao.
    • Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp

nganh quan tri mang 2

Đào tạo Sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực của ngành quản trị mạng

 

3. KIẾN THỨC & KĨ NĂNG
 • Làm chủ hệ thống phần cứng máy tính, chẩn đoán và xử lý sự cố máy tính, sự cố dữ liệu;
  • Quản trị hệ thống mạng trên nền Windows và Linux;
   • Triển khai giải pháp mã nguồn mở;
    • Kỹ năng phân tích luồng dữ liệu: phân biệt dòng dữ liệu bình thường và bất thường, phân tích một số dòng dữ liệu bất thường nhằm có phương án xử lý kịp thời;
     • Làm chủ công nghệ và triển khai hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống từ bên trong và bên ngoài;
      •  Giám sát hoạt động và an ninh hệ thống mạng: lập hồ sơ giám sát hệ thống cáp truyền dẫn, hạ tầng thiết bị, hệ thống dịch vụ mạng, sử dụng công cụ giám sát, xử lý kịp thời đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục và tính sẵn sàng cao. Triển khai và vận hành khai thác các hệ thống giám sát an ninh mạng.

nganh quan tri mang 3

4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
 • Chuyên viên thiết kế và xây dựng hệ thống mạng.
  • Chuyên viên Quản trị mạng.
   • Chuyên viên bảo mật các loại hệ thống mạng.
    • Chuyên viên tư vấn, đào tạo nhân lực quản trị mạng và hệ thống.

mega zone

 

5. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN

 

 

{chronoforms5}Dang-ky-xet-tuyen{/chronoforms5}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *