Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam đang hợp tác với trường Học Viện Nhật Ngữ Asahi tổ chức tuyển sinh ngành du học điều dưỡng năm 2018 với học bổng miễn phí 100% học phí tại Nhật Bản và cam kết việc làm ngay sau khi sinh viên sang học.

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tuyển sinh lớp tiếng Nhật, thi đạt kết quả tiếng Nhật nhận ngay học bổng ngành y điều dưỡng du học tại Nhật bản.