BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Khoa Quan Hệ Quốc tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội , ngày 02 tháng 05 năm 2018

                                                                                                            THÔNG BÁO

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRƯỜNG PIHMS

    Trường Quản trị khách sạn quốc tế Thái Bình Dương (PIHMS) là trường chuyên đào tạo chất lượng cao ngành Quản trị khách sạn được công nhận tại New Zealand và quốc tế. PIHMS là trường duy nhất tại New Zealand có đầy đủ cơ sở vật chất để đào tạo tất cả các nghiệp vụ về khách sạn tại khuôn viên của trường từ các bậc học khác nhau: Dự bị vào đại học, Cao đẳng, Đại học, Văn bằng 2, Sau đại học, Thạc sĩ.

   PIHMS tự hào về chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm của sinh viên: 98% sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên xin được đúng việc làm sau 3 tháng kể từ ngày tốt nghiệp, 72% sinh viên được thăng tiến lên các vị trí quản lý sau 1 năm kể từ ngày làm việc, 55% sinh viên được tuyển sinh trước khi tốt nghiệp. PIHMS đảm bảo 100% thực tập hưởng lương cho sinh viên tại các khách sạn 4,5 sao.

   Xuất phát từ nhu cầu nguồn nhân lực khách sạn chất lượng cao của Việt nam cũng như của New Zealand, Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam (VCI) hân hạnh được hợp tác với PIHMS trong các lĩnh vực sau: 

- Tuyển sinh du học 


- Liên thông đại học chính quy 


- Liên kết đào tạo cao đẳng 1+2 


I. Đối tượng tuyển sinh:

      1. Dự bị đại học:

     - Học sinh hoàn thành lớp 11, khả năng tiếng anh khác nhau sẽ được học khoá dự bị đại học 6 tháng hoặc 9 tháng hoặc 12 tháng trước khi vào đại học.

     - Yêu cầu điểm tổng kết năm lớp 10 và 11 tối thiểu 6.0 và không có điểm nào dưới 5.0

     2. Cao đẳng, Đại học:

     - Học sinh hoàn thành lớp 12,

     - Nếu IELTS 5.5 sẽ nhập học Năm 1 chương trình 1.5 năm trước khi học năm 2 và 3. 


     - Nếu IELTS 6.0 sẽ nhập học Năm 1 chương trình 1 năm trước khi học năm 2 và 3. 


     - Yêu cầu điểm tổng kết năm lớp 11 và 12 tối thiểu 6.0 và không có điểm nào dưới 5.0 


     3. Liên thông đại học chính quy tại PIHMS:

     - Sinh viên hoàn thành cao đẳng chuyên ngành kinh tế, IELTS 6.0 (không có điểm nào dưới 5.5). 


     - Yêu cầu điểm tổng kết năm cao đẳng tối thiểu 6.0 và không có điểm nào dưới 5.0.


    4. Sau đại học và thạc sĩ:

    - Sinh viên hoàn thành đại học chuyên ngành kinh tế, IELTS 6.5 ( không điểm nào )

    - Sinh viên thiếu 0.5 điểm IELTS sẽ được học tiếng anh tại PIHMS trước khi vào học khoá 
chính (miễn phí 10 tuần học phí tiếng anh). Sinh viên thiếu 1 điểm IELTS có thể đủ điều kiện tuyển sinh nhưng cần học 20 tuần tiếng anh (10 tuần miễn phí học phí và 10 tuần tính phí) 
.

    - Yêu cầu điểm tổng kết năm đại học tối thiểu 6.0 và không có điểm nào dưới 5.0 


II. Thời gian nhập học:

     Tháng 2 (mùa hè), Tháng 4 (mùa thu), Tháng 7 (mùa đông), Tháng 10 ( mùa xuân) hàng năm

III. Thời gian học và làm việc:

Tất cả các sinh viên các bậc học có cơ hội được làm thêm 20 giờ/ tuần trong thời gian học tập theo luật immigration của New Zealand. Sau khi hoàn thành đại học bậc 7 trở lên, sinh viên được có cơ hội ở lại 1 năm làm việc.

   1. Chương trình Đại học của PIHMS (3 năm)

   - Dành cho học sinh tốt nghiệp lớp 12, điểm tổng kết tối thiểu 6.0, không điểm nào dưới 5.0 (trung bình môn và IELTS).

   - Trong trường hợp học sinh thiếu 0.5 IELTS thì sẽ được sang PIHMS học 1 khoá tiếng anh 10 tuần miễn phí. Nếu học sinh thiếu 1 điểm IELTS có thể đủ điều kiện làm hồ sơ visa nhưng cần học 20 tuần tiếng anh (10 tuần miễn phí+10 tuần tính phí)

Năm 1: Sinh viên học tại trường 6 tháng (10 tuần học lý thuyết, 10 tuần học nghiệp vụ), và 6 tháng đi thực tập hưởng lương tại các khách sạn do PIHMS tìm kiếm. Thu nhập trong thời gian đi thực tập hưởng lương lên tới $15,000 NZD. Tốt nghiệp năm 1 sinh viên được nhận bằng cao đẳng Bậc 5

Năm 2: Tương tự năm 1, sinh viên học tại trường 6 tháng (10 tuần học lý thuyết, 10 tuần học nghiệp vụ), và 6 tháng đi thực tập hưởng lương tại các khách sạn do PIHMS tìm kiếm. Thu nhập trong thời gian đi thực tập hưởng lương lên tới $15,000 NZD. Tốt nghiệp năm 2 sinh viên được nhận bằng cao đẳng Bậc 6

Năm 3: Sinh viên học tại PIHMS toàn bộ thời gian và được đào tạo, thực hành hai nghiệp vụ: Quản lý khách sạn tại khách sạn PIHMS Và Tổ chức sự kiện với dự án có giá trị kinh tế thật. Tốt nghiệp năm 3 sinh viên được nhận bằng Đại học bậc 7. Như vậy, trong 3 năm, sinh viên được nhận 3 bằng.

Sinh viên có cơ hội được làm thêm 20 giờ/ tuần theo luật immigration của New Zealand.

  2. Chương trình Liên thông lên đại học chính quy Bậc 7 của PIHMS:

Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành kinh tế (Du lịch, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing, Tổ chức sự kiện, Khách sạn, Nhà hàng....) sẽ được học thêm 2 năm tại PIHMS để được nhận bằng Đại học Quản trị Khách sạn bậc 7

  - Năm 1: 6 tháng nghiệp vụ tại PIHMS, 6 tháng đi thực tập hưởng lương với thu nhập lên tới $15,000 NZD

  - Năm 2: Đại học bậc 7 (Đây là chương trình Năm 3 của hệ đại học)

  3. Chương trình liên kết hợp tác đào tạo 1+2 hệ cao đẳng

Học sinh tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, yêu cầu điểm tổng kết tối thiểu 6.0, không có điểm nào dưới 5.0 Trình độ tiếng anh tương đương IELTS 4.5 để bắt đầu khoá học với các môn tiếng anh.

  - Năm 1: Học tại Việt Nam, bao gồm: Tiếng anh và 7 môn học kinh tế bằng tiếng anh, theo chương trình của PIHMS. Khi sinh viên đủ điều kiện IELTS 6.0 thì sang học năm 2 tại New Zealand.

  - Năm 2: 6 tháng học tiếp các môn kinh tế còn lại của cao đẳng bậc 5 và đào tạo nghiệp vụ F/B; 6 tháng thực tập hưởng lương với thu nhập lên tới $15,000 NZD. Sinh viên hoàn thành cao đẳng Bậc 5 sẽ được cấp Bằng cao đẳng Bậc 5.
PIHMS đảm bảo 100% nơi thực tập hưởng lương cho sinh viên tại các khách sạn 4,5 sao

Năm 3: 6 tháng học các môn lý thuyết cao đẳng bậc 6 và đào tạo nghiệp vụ phòng, lễ tân + 6 tháng đi thực tập hưởng lương với thu nhập lên tới $15,000 NZD. Sinh viên hoàn thành cao đẳng Bậc 6 sẽ được cấp Bằng cao đẳng Bậc 6. PIHMS đảm bảo 100% nơi thực tập hưởng lương cho sinh viên tại các khách sạn 4,5 sao

Sinh viên có thể học thêm 1 năm nữa (Level 7) để lấy bằng tốt nghiệp Bậc 7 Đại học chính quy. Bằng đại

học Bậc 7 sẽ có nhiều giá trị cho tuyển dụng và thăng tiến.

4. Chương trình Sau đại học, thạc sĩ

Sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, có hoặc không có kinh nghiệm, điểm tổng kết đại học 6.0. IELTS 6.5 ( không điểm nào dưới 6.0)
Thời gian học: 15 tháng (Sau đại học), 15 tháng-18 tháng (Thạc sĩ)

Đối với khoá Sau đại học: Tổng 15 tháng, trong đó 9 tháng học tại trường (6 tháng các môn kinh tế, 3 tháng nghiệp vụ tại trường) + 6 tháng thực tập hưởng lương

Đối với khoá thạc sĩ: 15 tháng-18 tháng , Sinh viên yêu cầu làm bài luận văn, có thể làm trong khi hoặc sau khi đi thực tập hưởng lương.


Chú ý: Đối với sinh viên tốt nghiệp không cùng chuyên ngành kinh tế, không có kinh nghiệm cần học 1 khoá chuyển đổi 10 tuần

5. Chương trình dự bị đại học cho chuyên ngành Quản trị khách sạn của PIHMS

Dành cho học sinh hết lớp 11, điểm trung bình môn 6.0 tối thiểu, không điểm nào dưới 5.0. Yêu cầu IELTS 5.0


Dự bị đại học 6 tháng: IELTS 5.5, Điểm trung bình lớp 10,11 là 7.0


Dự bị đại học 9 tháng: IELTS 5.5, Điểm trung bình lớp 10,11 là 6.5

Dự bị đại học 12 tháng: IELTS 5.0, Điểm trung bình lớp 10,11 là 6.0

Bố cục chương trình: Tiếng anh, các môn kinh tế cơ bản, Nghiệp vụ cơ bản Sau khoá dự bị sinh viên sẽ tiếp tục học 3 năm đại học tại PIHMS

IV. Chương trình tiếng anh

* Sinh viên thiếu 0.5-1 điểm IELTS sẽ đủ điều kiện làm hồ sơ visa
* Sinh viên được tối đa 10 tuần học phí tiếng anh miễn phí nhưng chịu các phí ăn ở, bảo hiểm... khác

 Hồ sơ đăng ký học bao gồm :

1. Đối với chương trình Dự bị, Tiếng anh, cao đẳng, đại học:

Bảng điểm của 2 năm gần nhất
Hộ chiếu
Điền hồ sơ của PIHMS đính kèm
IELTS nếu có khi đăng ký học nhưng bắt buộc khi nộp hồ sơ visa .

2. Đối với chương trình liên thông, Sau đại học, Thạc sĩ:

Bảng điểm và bằng tốt nghiệp chương trình gần nhất
IELTS nếu có khi đăng ký học nhưng bắt buộc khi nộp hồ sơ visa Hộ chiếu


Điền hồ sơ của PIHMS đính kèm .

3. Đối với chương trình liên kết 1+2:

Toàn bộ yêu cầu bản dịch công chứng Bảng điểm lớp 12 và bằng tốt nghiệp phổ thông trung học


Hộ chiếu hoặc giấy khai sinh.


V. Hồ sơ đăng ký Visa

1. Hộ chiếu: Bản gốc (1 bản)


2. File ảnh gốc 4x3 gửi qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tỉ lệ: 4X3, lớn hơn 500 KB và nhỏ hơn 10 MB


- Không dùng nền trắng tinh mà nên là nền có màu nhạt.


- Không photoshop

- Ảnh chụp không bị che mặt bởi tóc, không mặc áo sẫm màu, không đeo kính

3. Hộ khẩu, giấy khai sinh, CMND (nếu có): Công chứng

4. Tờ khai gia đình (NZiFOCUS cung cấp mẫu): Bản gốc


5. Lý lịch tư pháp số 1 do Sở tư pháp của Tỉnh hoặc TP

   (Trên 17 tuổi và dự định ở NZ trên 24 tháng): Bản gốc


6. Phiếu khám sức khỏe và Xquang: Bản gốc.


7. Chứng minh thu nhập gia đình: Xác nhận lương, thu nhập:


8. Bằng chứng sở hữu tài sản: Sổ đỏ, giấy tờ nhà đất, ôtô....: Công chứng


9. Sổ tiết kiệm: Công chứng (Trung bình 900 triệu VND - 1 tỉ, có giá trị tối thiểu 6 tháng)


10. Phí dịch vụ hồ sơ visa bao gồm: Phí visa, dịch công chứng, tư vấn hồ sơ visa, chứng minh tài chính,

chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ visa đến khi có kết quả: $730 USD
(Phí dịch công chứng 150USD,
Lệ phí visa, VFS, VAC, chuyển phát nhanh, phí ngân hàng, phí nhận thông tin hồ sơ điện tử: $280USD. Phí tư vấn tài chính, tư vấn hồ sơ visa, chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ visa đến khi có kết quả: $300USD).

11. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

VI. Quy trình nộp hồ sơ:

Bước 1: Thí sinh nộp hồ sơ và phí lần 1: $300 USD. (Bao gồm phí dịch công chứng, 50% phí tư vấn hồ sơ visa)

Bước 2: Đăng ký học, hướng dẫn hồ sơ visa, tài chính, dịch thuật Bước 3: Nhận giấy báo đồng ý tiếp nhận hồ sơ từ trường (Offer và Invoice),
Nộp tiền theo invoice trực tiếp cho tài khoản của PIHMS qua hệ thống ngân hàng Việt nam.
Nộp số tiền dịch vụ còn lại: $430USD (Lệ phí visa, tư vấn)

Bước 4: Nhận thư mời nhập học, nộp hồ sơ visa


Bước 5: Chuẩn bị cho chuyến đi trong khi chờ đợi visa: Chú ý, Đặt vé khi có kết quả visa

VII. Học phí: Từ 10.070 – 36.786 NZD

VIII.Đăng ký và nộp hồ sơ tại :TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM hoặc đăng ký online tại form đăng ký bên dưới.

Địa chỉ: Khu Đô thị mới Nghĩa Đô, Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, P. Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.khoaquocte.vci.edu.vn        Facebook: KhoaquốctếCao đẳngCôngThươngViệt Nam

Điện thoại: 0944 76 1988 (Ms Yến Ngọc) - 0969 96 1111 ( Thầy Hùng) 

    

FORM ĐĂNG KÝ DU HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com