Học viên có thể học tiếng Đức tới trình độ B1 tại Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, và làm thủ tục hồ sơ xin Visa vào Đức. Sau khi nhận được Visa, học viên sẽ lên đường sang Đức để học tiếp tiếng Đức đến trình độ B2, tiếng Đức chuyên ngành điều dưỡng và các kiến thức về hội nhập.