SINH VIÊN VCI ĐI THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NÀM & TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIMHAE - HÀN QUỐC

SINH VIÊN VCI TỰ TIN VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NÀM & ELITE HOSPITALITY GROUP

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NÀM & ĐẠI HỌC TRIỀU DƯƠNG ĐÀI LOAN

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NÀM & CHIN-YI ĐÀI LOAN