Your image

Sứ mệnh

Trường đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng công nghệ, cung cấp các dịch vụ đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội theo chuẩn quốc tế.

Tầm nhìn

VCI là trường Dạy nghề chất lượng cao, có uy tín trong nước và khu vực, đạt chuẩn Quốc tế; Đào tạo công nghệ nhiều cấp trình độ, nhiều ngành nghề; Là trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng -Chuyển giao công nghệ uy tín và tin cậy trong cả nước.

Bản sắc riêng

Hiện đại, tiên tiến, Thân thiện, sôi nổi, Đào tạo, khoa học công nghệ gắn liền với thực tiễn, Quan tâm đào tạo phát triển con người toàn diện, Tạo cơ hội việc làm, cơ hội học tập, Chi phí học tập phù hợp, Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho SV

Your image

Thành lập tháng 10 năm 2016, tiền thân là 2 phòng ban: Phòng hợp tác và quan hệ quốc tế, Phòng quản lý tư vấn du học sinh. Hiện nay VCI đã ký hợp tác với trên 30 trường ĐH, CĐ, Trung tâm đào tạo ở 15 quốc gia trên toàn thế giới. VCI chính là cầu nối tốt nhất giúp các bạn SV vơn ra thế giới rộng lớn.

Your image
Hợp tác với rất nhiều trường ĐH Hàn quốc

VCI ký nhiều biên bản hợp tác, biên bản ghi nhớ với nhiều trường ĐH, CĐ tại Hàn quốc.

Your image
Hợp tác với nhiều trường ĐH Nhật bản

VCI ký nhiều biên bản hợp tác, biên bản ghi nhớ với nhiều trường ĐH, CĐ tại Nhật bản.

Your image
Hợp tác với trường ĐH Đức, Châu âu

VCI ký nhiều biên bản hợp tác, biên bản ghi nhớ với nhiều trường ĐH, CĐ tại CHLB Đức.

Your image
Hợp tác với trường ĐH Đài loan, Trung quốc

VCI ký nhiều biên bản hợp tác, biên bản ghi nhớ với nhiều trường ĐH, CĐ tại Đài Loan, Trung Quốc.

Your image
Hợp tác với rất nhiều trường ĐH New Zealand

VCI ký nhiều biên bản hợp tác, biên bản ghi nhớ với nhiều trường ĐH, CĐ tại New Zealand.

Your image
Hợp tác với rất nhiều trường ĐH Úc

VCI ký nhiều biên bản hợp tác, biên bản ghi nhớ với nhiều trường ĐH, CĐ tại Úc.

Your image
Hợp tác với rất nhiều trường ĐH Canada

VCI ký nhiều biên bản hợp tác, biên bản ghi nhớ với nhiều trường ĐH, CĐ tại Canada

Your image
Hợp tác với rất nhiều trường ĐH Mỹ

VCI ký nhiều biên bản hợp tác, biên bản ghi nhớ với nhiều trường ĐH, CĐ tại Mỹ