Căn cứ vào các hợp đồng hợp tác liên kết đào tạo và hợp đồng ký kết MOU, các hợp đồng về du học và trao đổi học sinh sinh viên được ký kết trực tiếp giữa trường Cao đẳng Công thương Việt Nam và một số trường Cao đẳng , Đại học, Học Viện tại Nhật Bản.

Trong năm học 2018 Lãnh đạo nhà trường đã sang thăm và làm việc tại các trường bên Nhật Bản, đã trực tiếp ký kết với: Học Viện Nhật Ngữ Asahi, Học viện Nhật ngữ GAG, Đại học Tokyo, Đại học Hyrata Tokyo, Cao đẳng ORIO AISHIN tại Fukuoka, Osaka…

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tuyển sinh lớp tiếng Nhật, thi đạt kết quả tiếng Nhật nhận ngay học bổng ngành y điều dưỡng du học tại Nhật bản.