Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam thông báo TUYỂN SINH DU HỌC HÀN QUỐC năm 2020.ĐẢM BẢO visa, đảm bảo trình độ tiếng Hàn từ giáo viên bản ngữ.ĐẢM BẢO việc làm thêm từ tuần thứ 21 của chương trình du học tại Jeonju Kijeon college Hàn Quốc