Đăng Ký Xét Tuyển

Danh sách thí sinh đăng ký online và trúng tuyển

STT Ngày Tháng Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán
1 12/10/2021 Trần thị chi 26/10/2004
2 10/07/2021 Nguyễn Khắc Thắng 30/7/2003 Bắc Ninh
3 10/07/2021 Nguyễn Khắc Thắng 30/7/2003 Bắc Ninh
4 03/07/2021 Đinh Dung Xuân 30082003 Quảng Ninh
5 01/07/2021 Lê Thị Yến Nhi 09/11/2003 Bến Tre
6 27/05/2021 pham ngoc quy 30/11/1987 hanoi