Đăng Ký Xét Tuyển

Danh sách thí sinh đăng ký online và trúng tuyển

STT Ngày Tháng Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán
1 10/07/2021 Nguyễn Khắc Thắng 30/7/2003 Bắc Ninh
2 10/07/2021 Nguyễn Khắc Thắng 30/7/2003 Bắc Ninh
3 03/07/2021 Đinh Dung Xuân 30082003 Quảng Ninh
4 01/07/2021 Lê Thị Yến Nhi 09/11/2003 Bến Tre
5 27/05/2021 pham ngoc quy 30/11/1987 hanoi

FORM ĐĂNG KÝ CAM KẾT VIỆC LÀM TẠI CÁC NƯỚC VÀ DU HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com