Đăng Ký Xét Tuyển

Danh sách thí sinh đăng ký online và trúng tuyển

STT Ngày Tháng Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán
1 26/04/2022 Trần mai linh 28/06/2004
2 17/04/2022 Nguyễn Minh Đức 14/9/2007 HN
3 27/03/2022 vuong-thi-thanh 1975
4 08/03/2022 Nguyễn thị hồng hoa 10/10/2002 quảng bình
5 02/03/2022 Mai Hữu Nguyên 07/09/1995